16.03.2016

Abdullah ULUBAY 1951 - 1956

1879 yılında Konya Beyşehir'de doğdu, ilk tahsilini burada yaptı. Konya'da Aksekili Hoca Mehmet Efendi'den dinî, ilmî ve felsefî konular üzerinde dersler görerek icazet aldı. İstanbul'da Muğlalı Müsevid Ali Rıza Etendi'den İslâm Felsefes ve İslam Hukuku, Arnavut Hüseyin Efendi'den ise mantık okudu. Müspet ilimlerder tababet ve kozmoğrafya ile de meşgul oldu.

 

Konya'da Şerafettin Camii'nde bi müddet dersiamlık yaptı. Fatih, Beyazıt, Süleymaniye, Sultan Ahmet gibi camilerde dinî, ilmî, edebî ahlakî, içtimaî ve diğer konularda halkı tenvir ve irşada çalıştı. 1913 yılında Medresetü'l-Kudat'a girdi ve 1918 yılında mezun oldu. Konya'da muhteli okullarda din dersleri, İslam felsefesi ve edebiyat muallimliği yaptı. 1951 yılında Konya il müftülüğüne tayin edildi. 1956 yılına kadar bu göreve devam etti. 1957 yılında Konya İl Müftülüğüne tekrar atandı ve bu görevde iken 21.01.1959 tarihinde vefat etti.