02.04.2021

Prof. Dr. Ali ÖGE

1973 yılında Konya’da doğdu.

İlkokul sonrası Şems-i Tebrizi Camiinde hafızlık yaptı.

Aziziye Camiinde Kıraat ilminde icâzet aldı. ( Kurra Hafız)

1994 yılında Konya İmam Hatip Lisesinden mezun oldu.

1998 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini başarıyla tamamladı.

1997 senesinde DİB. Konya İl Müftülüğünde İmam Hatip olarak göreve başladı.

1998- 2000 yıllarında Konya Selçuk Eğitim Merkezinden mezun oldu. (Haseki)

2000 yılında Vaiz olarak Beyşehir ilçesine tayin edildi.

2001 yılında Yüksek Lisansını tamamladı.

2003-2011 yıllarında il vaizi olarak Konya İl Müftülüğünde çalıştı.

2010 yılında Kelam Bilim Dalında Doktor oldu.

2011 yılında Yardımcı Doçent olarak Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde göreve başladı.

2017 yılında Kıraat İlmi alanında Doçent unvanını aldı.

2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince 19 Mart 2021 tarihinde Konya İl Müftüsü olarak görevlendirildi ve 02.04.2021 tarihinde görevine başladı. (Halen görevine devam etmektedir.)

2022 yılında Kıraat İlmi alanında Profesör unvanını aldı.

Yurt içinde ve yurt dışında (Almanya- Hollanda- İsviçre- Avusturya- Bosna Hersek

Ürdün- Suriye) alanıyla ilgili değişik ilmi ve akademik toplantılara katıldı.

Ulusal ve uluslararası dergilerde pek çok makalesi yayımlandı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalışmalarına devam etmektedir.

1-Türk Anadolu Vakfı (Yönetim Kurulu Üyesi)

2-Hacıveyiszade İlim ve Kültür Vakfı (Kurucu Üye)

3-Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı (Mütevelli Heyet Üyesi)

4-İlahiyat Vakfı (Yönetim Kurulu Üyesi)

5-Konya Dostluk Grubu (Başkan)

Talim Terbiye Kurulunda seçmeli dersler (Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber’in Hayatı/Siyer ve Temel Dini Bilgiler) müfredat hazırlama komisyonunda bulundu.

Millî Eğitim Bakanlığında ders materyalleri hazırlama çalışmalarına katıldı.

Çeşitli dergilerde editör, yayın kurulu üyesi ve hakem olarak görev aldı.

Uzun yıllar hatimle teravih namazı kıldırdı.

Evli ve dört çocuk babasıdır.

İngilizce ve Arapça bilmektedir.

İDARİ-AKADEMİK GÖREVLERİ:

1- Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Ana Bilim Dalı Başkanı (2012-….)

2- Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı (2015-…)

3- Dekan Yardımcılığı (2017-2019)

4- Fakülte Kurulu Üyeliği (2018-…)

5- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2018-…)

6- Kur’an’ı Kerim Çalışmaları ve Kıraat İlmi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü

(2019-…)

BAZI ESERLERİ:

1-Şeyhu’l-İslam İbn Kemal’in Sünnilik Anlayışı.

2-18. Yüzyıl Osmanlı Âlimlerinden Yusuf Efendizâde’nin Kıraat İlmindeki Yeri

3-İbn Fûrek Hayatı ve Kelami Görüşleri

4-Kur’an Bilgisi Tecvid Soru Bankası

5-Kur’an Okuma Esasları

6-Kur’an-ı Kerim Öğretim Materyali 5.

7-Kur’an-ı Kerim Öğretim Materyali 10.

8-Temel Dini Bilgiler İslam 5.

9-Temel Dini Bilgiler İslam

10-El-Îtilâf fî Vucûhi’l-İhtilâf