16.03.2016

Ali Rıza Öğütlü 1927 - 1950

1873 yılında Konya'da doğdu. İlkokul tahsilinden sonra medreseye devam etti. Müftü Ahmet Şükrü Efendi'den Arapça tahsili görerek icazetname aldı. Tefsir tahsilini ise Konya'da Mekteb-i İbtidaiyye'de tamamladı.
 
Konya'da Darü'l-Hilafe Medresesi'nde Arapça, mantık, ilm-i kelam, nahv-i arabî, lügat-ı arabî ile tefsir dersleri muallimliği yaptı. 07.08.1927 tarihinde Konya il müftülüğüne tayin edildi. 11.08.1950 tarihinde bu görevden emekliye ayrıldı. 02.11.1950 tarihinde vefat etti. İmtihan Rehberi adlı bir eseri neşredildi.