01.03.2016

Ömer Vehbi Efendi 1920 - 1927

1870 yılında İsparta Yalvaç'ta doğdu. İlk tahsilini Yalvaç'ta Sıbyan Mektebi'nde yaptıktan sonra, Kaza Müftüsü Hacı Ahmet Effendi'den ders, Kadınhanılı Hacı Hüseyin Efendi'den de icazetname aldı.

1902 senesinde Konya Vilayeti Merkezi Bidayet Mahkemesi Hukuk Kısmı Azalığı'na tayin oldu. 1905 yılında da İstinaf Mahkemesi Azalığı'na getirildi. Konya Hukuk Mektebi Mecelle Muallimliği yaptı. 1912 yılında mebusluğa seçildi. 05.05.1912 tarihinde meclisin feshedilmesiyle Darul-Hilafe Ahlak-ı Kur'aniye Muallimliği'ne, 09.05.1912 tarihinde de Konya il müftülüğüne tayin oldu. İki görevi birlikte yürüttü. 26.05.1927 tarihinde vefat etti.