01.11.2018

İl Müftümüzün "Hafızlık İcazet Merasimi" Konuşması

İl Müftümüz Ahmet POÇANOĞLU’nun 26.10.2018 tarihinde kız öğrencilere yönelik düzenlenen “Hafızlık İcazet Merasimi”nde yaptığı konuşma metni;

“Öncelikle bu hafızlarımızın yetişmesinde emeği geçen Selçuklu, Meram ve Karatay Müftülerimize teşekkür ediyorum. Sonra sırayla Selçuklu Meydanlı, M.Fuat Binici, Yunus Emre kuran kursuna; Meram Süreyya Yıldızı, Kozağaç Fasl-ı Gül, Akbaş, Yaylapınar ve Yıldız Kız Kuran kursuna; Karatay Sena, Celaliye, Bedir, Şifa, Uluırmak Saka, Mengene Nuru Osmaniye, Hale ve Gönüller Kız Kuran Kursuna, huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Bu kuran kurslarımızda emek çeken hocalarımıza, yöneticilerine; bu kurslarımızın iaşe ve ibatesini sağlayan hayır hasenat sahibi vakıflarımıza, derneklerimize, bu kurslarımızın yapılmasında hakikaten bir yumurta misaliyle de olsa tasaddukta bulunan bütün hayır sahiplerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hepsinden, hepinizden Allah razı olsun.

Muhterem kardeşlerim!

Tabi ki hafızlarımızın anne babalarına, velilerine de huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Onlar da büyük gayretlerle büyük fedakarlıklarla çocuklarını Allah yolunda Allah için Kuranı hıfzetmek üzere verdiler. Bu sebeple hafızlarımızın anne babalarına ve özellikle bütün bu yükü çekerek hakikaten Allah yolunda hafız olan kardeşlerimize huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Hepinize herkese hoş geldiniz diyorum.

Muhterem kardeşlerim!

Allah sözün en güzelini, hidayet rehberi olarak ve bütün güzel söz söyleyenlere de meydan okuyarak indirmiştir. Kur’an-ı Kerim-in inzalinden önce cahili bir hayat yaşayan hatta hiç bir şey okumamış kimseler Kur’an-ın inzalinden sonra Onun rehberliğinde yeryüzünün dahileri, yeryüzünün en adil halifeleri, yeryüzünün en kahraman, yeryüzünün alimleri haline geldiler. Hem çağında yaşayan çağdaşlarından daha şerefli oldular, daha üstün oldular, hem mahşere dek gelecek olan bütün insanlığın önünde örnekler oldular, önderler oldular, en şerefliler oldular.

Bu ilahi vahiy sayesinde taştan daha sert olan kalpler yumuşamış, düşmanlığın yerini kardeşlik, zulmün yerini adalet ve ihsan almıştır. Bir kişi yani Rasulullah (sav) efendimiz ile ve tek bir kitapla tarihin akışı değişmiştir, dünya değişmiştir. Cenab-ı Hakk Kur’an-ı Kerimde Kur’an-ı ruh olarak niteler. Çünkü O bütün insanları cehalet ikliminden kurtarıp onlara insanlığa hayat veren bir kitaptır. O hablullahtır. Allah’ın sapasağlam kopmayan ipidir. O kendisine hiçbir zaman indiği zamandan ve bütün zamanlardan kendisinde hiçbir eğrilik bulunmayan hiçbir şüphe bulunmayan, Allah’ın indinden olduğundan hiçbir şüphe bulunmayan bir kitaptır. O öyle bir kitaptır ki, bütün zamanlarda tertemiz iyi terbiye görmüş üslup ve edasını üstadından almış ağızlardan ağızlara çok sayıda hafız tarafından nakledilen bir kitaptır. Dünyanın bütün kitapları silinse yok olsa kaybolsa, kaybolmuş olur ama Kuran-ı Kerim silinse, kaybolsa, hafızların hafızasında hemen o gün yeniden yazılacak bir kitaptır.  Çünkü Hz. Peygamber (sav) efendimize indiği günden itibaren yüzlerce binlerce milyonlarca hafız tarafından satır satır ezberlenen yeryüzünde tek kitaptır. O ilahi bir kitaptır.

Bu sebeple muhterem kardeşlerim! Hafızlarımız bu ümmetin en şerefli evlatlarıdır. Bu sebeple hafızlarımız bu ümmetin en önemli evlatlarıdır. Hakikaten hafızlarımız İslami ilimleri kuşanmak suretiyle tefsir, hadis, fıkıh gibi İslami ilimleri kuşanmak suretiyle Kur’an-ın ahlakına da bürünerek yürüyen ve yaşayan hafızlar olacaklardır. Yürüyen ve yaşayan hafızlar oldu mu ümmet yeniden dirilecektir. Bu ümmet yeniden var olacaktır. Bu ümmet yeniden adaleti yeniden hakkı bütün dünyaya insanların kalbine insanların zihnine hakkın, hak yolun İslam olduğunu yeniden yazacaktır. Hafızlarımıza ve onları yetiştiren hocalarımıza annelerine babalarına tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hakikaten onlar Rasulullah (sav’ in müjdesiyle öyle bir taç giyecekler ki cennette Allah Kuran sahiplerine öyle bir taç giydirecek ki o tacın nuru güneşten daha parlak olacak. Bu sebeple hafızlığa hizmet eden hafızlığa gayret eden emek çeken Allah’ın kelamının okunması öğrenilmesi anlaşılması yolunda gayret eden hem annelere hem babalara hem hocalarımıza hem milli eğitim bakanlığımıza hem proje imam hatiplerimize hem yıllardan beri bütün zamanlarda Kurana hizmet eden Kur’an kurslarımıza ve bu yolda hakikaten ömrünü feda eden hocalarımıza teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Muhakkak ki Allah o hablü metine sımsıkı sarılmalarından ötürü onlara büyük mükafat verecektir.

Muhterem kardeşlerim geldiniz teşrif ettiniz bundan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun hayırlı günler, bereketli vakitler diliyorum. Sağ olun var olun.”