T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Sarayönü Müftülüğü

11.06.2019

İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ ETİK KOMİSYON KARARI

SARAYÖNÜ MÜFTÜLÜĞÜ

ETİK KOMİSYONU FAALİYET RAPORU

 

1. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği Müftülüğümüz toplantı salonunda aylık mutat personel toplantısında personele, ilgili yönetmelik dağıtılmış olup, yönetmelik ile ilgili bilgiler personele aktarılmıştır.

 2. Memurların mesai saatlerine uyması ve kılık kıyafetleri konularında kendilerine gerekli uyarılar yapılarak daha güzel ve verimli hizmet sunmaları sağlanmıştır.

 3. Vatandaşlardan gelen dilekçe ve resmi kurumlardan gelen yazılar kaydedilip ilgili birimlere gönderilerek, birimlerce yasal süreleri içinde cevaplandırılması sağlanmıştır.

 4. Etik kuruluna 2018-2019 yılı içinde şikâyet ve başvuru olmadığı görülmüştür.

 5. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi bütün personelimize imzalatılarak özlük dosyalarına kaldırılmıştır.

 6. Etik komisyonu 2018 yılı faaliyet raporu hazırlanarak Müftülüğümüz web sitesinde yayınlanmıştır.

 

       BAŞKAN                                       ÜYE                               ÜYE                           ÜYE

 

Şaban KARAGÜL        Bünyamin KILINÇ           İsmail YILDIZ       Ali Osman ARSLAN

V.H.K.İşletmeni               V.H.K.İşletmeni                 İmam-Hatip                 İmam-Hatip