02.12.2016

NAMAZLA DİRİLİŞ PROJESİ

PROJENİN ADI: NAMAZLA DİRİLİŞ

PROJENİN AMACI: Karatay ilçemiz bünyesinde en çok İmam Hatip Ortaokulunun bulunduğu büyük bir ilçedir. İmam Hatip ortaokulu idarecileri ile yapmış olduğumuz istişareler doğrultusunda dini içerikli bir okulda eğitim gördükleri halde namaz kılmayan, hatta namaz kılmasını dahi bilmeyen öğrenciler olduğunu, bazı İmam Hatip Ortaokullarının daveti ile katıldığımız “Namaz” ana konulu seminerlerde bizzat müşahede etmiş bulunmaktayız. Namazın önemli bir ibadet olduğunu, dünya ahiret saadetimiz için devamlı, vaktinde, tadil-i erkana ve huşuya riayet ederek namaz kılmanın, Allah’ın mükellef olan kulları üzerinde önemli bir emri olduğunu anlatmak özellikle emr-i bil ma’ruf nehy-i an’il münker görevi olan bizler üzerinde bir vebal oluşturduğunu idrak ettiğimiz için Karatay müftülüğü olarak Karatay ilçe İmam Hatip Ortaokulları öğrencilerini bilgilendirmek, için “Namaz ile Diriliş” projesi oluşturulmuştur.

PROJENİN ÖZETİ:

  1. Karatay ilçesinde “Namazla Diriliş” projesi kapsamında gidilecek İmam Hatip Ortaokulları: Alaaddin Keykubat İ.H.O., Mehmet Bayır İ.H.O., Karatay Belediyesi İ.H.O., Mevlana İ.H.O., 23 Nisan İ.H.O., Akabe İ.H.O., Karatay Sadreddin Konevi İ.H.O., Fetihkent İ.H.O., Ulubatlı Hasan İ.H.O. dur.
  2. Gidilecek okullarda öğrenci sayıları 700 – 900 civarı olup okulların konferans salonları 150 kişilik olduğu için, birkaç oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.
  3.  Namaz konusunun önemi, Namazın kişi üzerindeki pozitif etkileri ve namazı sevdirmek esas alınmak üzere “Namazla Diriliş” konusu seminer şeklinde anlatılacaktır. Seminer verecek öğreticilerin isimleri ek listede belirtilmiştir
  4.  “Namazla Diriliş” seminerleri okul idarecileri ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde TEOG sınavlarının akabinde 28. 11. 2016 / 31. 12. 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Seminer verecek öğreticilerimiz, gittikleri okullar ve kendileri için en uygun gün, tarih ve saati okul idarecileri ile görüşmek sureti ile belirleyeceklerdir.

PROJENİN ALANI: Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İmam Hatip Ortaokulları öğrencileri

PROJENİN BÜTÇESİ: Karatay Müftülüğü ve İmam Hatip Ortaokulu tarafından karşılanacaktır.

PROJE UYGULAMA ZAMAN ARALIĞI: 28. 11. 2016 / 31. 12. 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ: Hasan Hüseyin ARSLANTÜRK (Karatay Müftüsü), Fatma Hale SAĞIM (Karatay İlçe Vaizi)

                                                             KARATAY MÜFTÜLÜĞÜ