17.03.2017

Tanıtım ve Tarihçe

İLÇEMİZ HAKKINDA KISA BİR BİLGİ

Karatay İlçesi, Konya İl Merkezinde 20.06.1987 tarih ve 3399 sayılı Üç İlçe Kurulması Hakkındaki Kanunla kurulmuş, daha sonra bu Kanunda değişiklik yapan 10.11.1988 tarih ve 3495 sayılı Kanunla İlçemizin bu günkü sınırları belirlenmiştir. İlçemizin kuruluşu her ne kadar Konya’nın Büyükşehir statüsünü kazanmasından sonra 1987 yılında gerçekleşmiş ise de, İlin en eski yerleşimlerinden olan İlçe merkezinde yerleşim tarihi prehistorik döneme kadar uzanır. Ancak günümüze kalan tarihi eserler daha çok Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı Dönemlerinin karakteristiğini gösterir.

Karatay Medresesi, Şerafettin Camii, Sultan Selim Camii, Şemsi Tebrizi Camii, Aziziye Camii, Piri Mehmetpaşa Camii, Sırçalı Mescidi gibi tarihi yapılarda bu özellik kendini göstermektedir. Özellikle İlçemize âlimler beldesi vasfını kazandıran ve yılın her mevsimi yerli ve yabancı misafirlerce ziyaret edilen Büyük Mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi Türbe ve Külliyesi İlçeye bambaşka bir kimlik ve önem kazandırmaktadır.

Çalışmaya, yaşamaya müsait olan, “Ne Olursan Ol, Yine Gel” sözleri ile dünyaya ün salmış Mevlana’nın ilçesi Karatay,  Türk-İslâm kültürü ile yoğrulmuştur. Asırlardır Anadolu’nun ilim ve kültür merkezliğini yapan Karatay, Türk geleneklerinin en köklü bir şekilde yaşandığı ilçelerden biridir. İlçemiz tarihi ve turistik açıdan çok önemli bir merkezdir. Gerek Selçuklu döneminden kalma mimari eserler, gerekse Hz. Mevlana’nın manevi iklimi Karatay’ı ülkemizin önemli turizm merkezleri arasına sokmuştur.

Mevlana Müzesi, Büyükşehir Belediyesi Özel Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi, Şemsi Tebrizi Camii ve Türbesi Sultan Selim Camii, Şerafettin Camii, Aziziye Camii, Nakipoğlu Camii, Piri Mehmetpaşa Camii, Sırçalı Mescidi, Hacı Mustafaağa Camii, Karasungur Türbesi, Karatay Medresesi ve Obruk Hanı ve Camii, Siyavuş Sultan Türbesi, Piri Mehmetpaşa Zaviyesi, Hatuniye Türbesi İlçemiz sınırları içerisinde bulunan tarihi ve turistik mekânlardır. İlçe halkının en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Bununla beraber tarıma dayalı imalat sanayi bulunmaktadır.