02.12.2016

KADİM ARAPÇA EĞİTİMİ PROJESİ

KADİM ARAPÇA EĞİTİMİ İLE KUR'AN-I KERİMİ ANLAMAK PROJESİ

PROJENİN ADI: KADİM ARAPÇA EĞİTİMİ İLE KUR’AN-I KERİM’İ ANLAMAK

PROJENİN AMACI: Kur’an-ı Kerim’i okumak hükümlerince amel etmek her müslümanın asli vazifesidir. Hele ki Arapça eğitim alıp Kur’an-ı Kerimi ana dilinden tedris etmek, tedebbür etmek Peygamber Efendimizin buyurmuş olduğu:  “Bir cemaat Allah’ın evlerinden bir evde toplanır, Allah’ın kitabını okur ve aralarında müzakere ederlerse, üzerlerine sekînet iner, onları rahmet kaplar ve melekler etraflarını kuşatır. Allah Teâlâ da o kimseleri kendi nezdinde bulunanların arasında anar.”(Müslim, Zikr 38. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Vitr 14; Tirmizî, Kırâat 12; İbni Mâce, Mukaddime 17) hadisi şerif mucibince amel edip, sevaba ve verilen müjdelere nail olabilmek amacı ile Kadim Arapça eğitimi alarak Kur’an-ı Kerim’i anlamak isteyen; çalışan, öğrenci ve ev hanımı olup müftülüğümüze müracaat eden hanımlara müftülüğümüz bünyesinde kadim Arapça dersleri vermek.

PROJENİN ÖZETİ:

  1. İl müftülüğü vaizi Ümmü Taş hoca hanımın yayınlamış olduğu “Emsile- Bina-Maksut” kitabı kaynak alınarak Osmanlıdan günümüze “Kadim Arapça” eğitim yöntemleri uygulamak sureti ile Arapça eğitimi verilecektir.
  2. İki aşamalı uygulanacak olan projenin birinci aşamasında Emsile, Bina, Maksud, Avamil, İzhar, İzzi, Kafiye tüm öğrencilere anlatılıp, yüzünden okutma ve ezber almak sureti öğretim yapılacaktır. “Bina” nın bitiminde ara pratik Arapça dersi yapılacak, “Maksud”un bitiminde kuralsız fiiller verilecek ezberletilecek olup aynı zamanda sahih hadislerden 100 hadis ezberlenilecektir. Bu aşamada Esmaü’l Hüsna, Hilye-i Şerif, sure isimleri, Çeşitli dua ve salavatlar ezberlenilecektir.
  3. İkinci aşamada ilk önce hanımlar ile ilgili surelerden başlamak sureti ile Nisa, Nur, Lokman, Yasin, Ahzab, Fetih, Hucurat, Mücadele, Mümtehine, Talak, Münafikun, Tegabün, Cuma, Mülk, Cin, Nebe, 30. cüz, Namaz sureleri ve ezberlenen duaların anlamları kısa tefsirler ile çalışılacaktır. İkinci aşamada ise Bakara suresinden başlamak sureti ile Kur’an-ı Kerim’in tamamının kelime meali verilip, kısa tefsir yapılacaktır.
  4.  Çalışan hanımlar ve üniversite öğrencilerine dersler cumartesi günleri 11:00 – 14:00 arası; ev hanımları için ise Perşembe günü 10:00 – 13:00 saatlerde yapılacaktır.
  5. Dersler Hacı Hasanbaşı K.K. da yapılacaktır.
  6. Proje iki yıl süreli düşünülmüş olup, Kasım 2016 da başlayıp, Aralık 2018 sonunda bitirilmesi planlanmaktadır.
  7. Öğrencilere dersler İl Vaizi Ümmü TAŞ ve Karatay ilçe vaizi Fatma Hale SAĞIM tarafından verilecektir.

PROJENİN ALANI: Konya ilinde bulunan çalışan hanımlar, üniversite öğrencileri ve ev hanımlarına yöneliktir.

PROJENİN BÜTÇESİ: Karatay Müftülüğü tarafından karşılanacaktır.

PROJE UYGULAMA ZAMAN ARALIĞI: Kasım 2016- 30 Aralık 2018

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ: Hasan Hüseyin ARSLANTÜRK (Karatay Müftüsü), Fatma Hale SAĞIM (Karatay İlçe Vaizi)

 

                                                                                  KARATAY MÜFTÜLÜĞÜ