27.05.2016

Hizmet Standartları Tablosu

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN

BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMASÜRESİ
(EN GEÇ)

1

Telefon ile veya bizzat gelerek sorulan dini soruların  cevaplandırılması

---

ANINDA

2

E-mail yoluyla sorulan dini soruların  cevaplandırılması

Form dilekçe

5 GÜN

3

Mektup ve faks yoluyla sorulan dini soruların  cevaplandırılması

Dilekçe

7 GÜN

4

İhtida İşlemleri

1- Dilekçe, 

2- Fotoğraf (4 Adet),

3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği. 

1  SAAT

5

Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Hizmetleri

Telefonla sorulanlar ile yüz yüze görüşme  talepleri

ANINDA

6

Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Hizmetleri

e-posta veya dilekçe

5 GÜN

7

Vekâlet Yoluyla Kurban Kesimi

Banka Dekontu

30 DAKİKA

8

Cami Devirleri

1-  Dilekçe

2-  Caminin isim tutanağı

3-  Cami devir tutanağı

2 GÜN

9

Cami Dersleri

Dilekçe
Not: Haftada en az iki saat ders

1 SAAT

10

Dernek, Vakıf, Kurum ve Kuruluşlardan Vaaz ve Mevlit için Camilerin Kullanım İzni

Dilekçe 

2 GÜN

11

Tarihi Camilerde Film, Fotoğraf Çekim İzni

Dilekçe 

5 GÜN

12

Ulusal TV’lerin tarihi camilerde  Mevlit programlarını çekim izni.

Dilekçe 

5 GÜN

13

Güneşin doğuşu ve batış vakti öğrenme talepleri

Dilekçe

7 GÜN

14

Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri

1- Form dilekçe

2- Vesikalık fotoğraf (2 adet)

10 DAKİKA

15

Yaz Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri

Form dilekçe

10 DAKİKA

16

Kur'an Kursu Açılışı

1- Kurs binasına ait tahsis belgesi,

2- Bina tanıtma formu, (EK-7)

3- Yapı Kullanım İzni,

4- Sağlık Müdürlüğü raporu, 

5- Fotoğraf 5 Adet

6- Protokol (Dernek ve Müftülük Arasında)

15 GÜN

17

Hafızlık Tespit Sınavları

1- Hafızlık tespit sınavı müracaat dilekçesi 

2- Fotoğraf  (2 Adet)

1 HAFTA

18

Camilerde Kur'an Öğretimi Kurslarına Kayıt İşlemleri

Form dilekçe

10 DAKİKA

19

Hac Ön Kayıt İşlemleri

1-  Form dilekçe,

2-  Nüfus cüzdanı  fotokopisi,

3-  Ön kayıt ücretinin bankaya yatırıldığına dair para dekontu.

15 DAKİKA

20

Hac Kesin Kayıt İşlemleri

1-  Form dilekçe,

2-  Hac ücretinin tamamının veya taksit miktarının bankaya  yatırıldığına dair para dekontu,

3-  Pasaport.

15 DAKİKA

21

Umre kayıt İşlemleri

1- Form Dilekçe

2- Katılacağı tur tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az (1) yıl olan pasaport,

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- Umre seyahat ücretinin yatırıldığına dair para dekontu,

5-  Aşı kartı,

6- Umreye yalnız gidecek 45 yaşından küçük bayanlar ile 18 yaşından küçük erkekler için, noterden alınacak muvafakatname ile taahhütname,

7- 45 yaşından küçük bayanlardan eşleriyle birlikte gidecek  olanların evlenme cüzdanı fotokopisi, yanında eşi olmayıp birinci derece erkek akrabası ile gidecek olanlardan ise akrabalık belgesi.

20 DAKİKA

22

Cami Derneklerinin İl Dışı Yardım İstekleri için İstenen Belgeler

1-  Dilekçe,

2-  İl Dernekler Müdürlüğü İzin Belgesi,

3-  Yetki Belgesi

4-  Valilik veya Kaymakamlık Üst Yazısı,

5-  Derneğe ait İbanlı Banka Hesap numarası

20 GÜN

23

Cami Yapımı ve İstenen Belgeler

1-  Dilekçe

2-  Tasdikli Proje

3-  Şahıs ile Mal sahibinin Noterden Tasdikli Taahhütname. 

4-  Tapu fotokopisi. 

5-  Belediye İmar Planında Cami Yeri Olarak Tahsis edildiğine dair belge.

20 GÜN

24

D.İ.B. Mali Yılı Bütçesinden Cami Dernekleri Tarafından Gelen Yardım Talepleri için İstenilen Belgeler.

İl/İlçe Müftülükleri tarafından Dernek veya Vakıf ile İmzalanan           Protokol.
Keşif Raporu.                 Maliyet Cetveli. 
İnşaatın son durumunu gösterir Fotoğraf (4 Adet)
Tapu veya Tahsis Belgesi.
Dernek Tüzüğü veya Vakıf Senedi vb.   Dernek Faaliyet Belgesi
Vakıf veya Derneğe ait vergi numarasını gösterir fotokopisi

  Dernek veya Vakfın hesabının gösterir Banka İBAN numarası.     

15 GÜN

25

Gerçek veya Tüzel Kişilerce (Cami ve Kur’an Kursu Yaptırma Yaşatma Dernekleri vb.) cami yaptırma başvuru işlemleri

1-   Cami yerinin Belediye imar planında ibadet alanı olarak ayrılmış  olmalıdır.

2-   Cami yapılacak alan 2500 m² den küçük olmamalıdır. 

3-   Camii yapacak şahıs veya tüzel kişiler dilekçe ile müracaat edeceklerdir.

4-   Cami yapılacak yere ait Tapunun olması

5-   Cami Derneği tarafından cami yapılacaksa; Cami yapılacağına dair alınan kararın fotokopisi getirilecektir. 

6-    İl/İlçelerde yapılacak camiler için Müftülükçe Valilik ve Kaymakamlık Onayı alınacaktır.

30 GÜN

26

Açıktan Atama 

 T.C. Kimlik Numarası Yazılı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Onaylı)

DHBT Sonuç Belgesindeki Öğrenim Durumunu Gösterir Diploma

DHBT Sonuç Belgesi

Yerleştirme Belgesi

İş Talep Formu (Fotoğraflı)

Başkanlıkça Verilmiş Olan Hafızlık Belgesinin Aslı veya Onaylanmış                      Sureti
Sabıka Kaydı (Son Altı Aylık) Resmi Kurum İçin
Erkek Adayların Askerlikle İlişiğinin Olmadığına Dair Yazılı Beyanı    (Terhis Belgesi)

10-  Sağlıkla İlgili Olarak Görevini Devamlı Yapmaya Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Yazılı Beyan Mal Beyannamesi

Son Bir Yıl İçerisinde Çekilmiş 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
Sigorta veya Bağkur Belgesi (Önceden Varsa)

Kaza-i Rüşt Kararı (18 Yaşından Küçük Olanlar İçin)

Mezun Olduğu Okullara Ait Bütün Diplomaların Sureti

3 AY

27

Emekli veya görevden ayrılanların pasaport belgesi müracaatında

1-   Emekli veya görevden ayrıldığı tarihteki görev yerini ve en son ikamet    

      Adresini ve T.C. kimlik numarasını, sahip olduğu Pasaportun numarasını, telefon numarasını belirtir pasaport müracaat belgesi yazılı beyanı,

2-   Eşi, kızı veya çocuklarının müracaatında memurun eşi ve çocuğu olduğunu, T.C. Kimlik numarasını belirtir yazılı pasaport talep belgesi beyanı. 

5 GÜN

28

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması

 Dilekçe veya e-posta

15 GÜN

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

 Konya İl Müftülüğü

İkinci Müracaat Yeri

 Konya Valiliği

İsim

 Ahmet POÇANOĞLU

İsim

 Dr. Mehmet Ali ÖZKAN

Unvan

 İl Müftüsü 

Unvan

 Vali Yardımcısı

Adres

 Ferhuniye Mahallesi Sultanşah Caddesi  

 No:37

 Selçuklu / KONYA

Adres

 Şükran Mahallesi Tevfikiye Caddesi   

 No:2

 Meram / KONYA

Telefon       

 0 332 350 61 58

Telefon       

 0 332 310 20 11

Faks

 0 332 350 53 45

Faks

 0 332 350 99 88

E-Posta

 konya@diyanet.gov.tr

E-Posta

 konya@icisleri.gov.tr