Başlangıç Tarihi :
Bitiş Tarihi :
    
    
    
Ebul Hasen Ali b. Ebi Talib El Kureşi El haşimi. İlk Müslümanlardan Hz.Peygamber’in damadı ve Hulefai Raşidin’in dördüncüsü. Miladi 600 yılında Mekke’de doğdu. Abdulmuttalip oğlu Ebu Talip ve Haşimoğullarından Esed kızı Fatımanın oğlu.
Detay
    
    
    
    
    
    
    
Kendisi de bayram olan rahmet ve mağfiret mevsimi Ramazan ayı bize bir bayram armağan ederek gitti. Ramazan-ı Şerif’in sonunda yeni bir bayrama kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz.
Detay